Οσφυική Στένωση

Ορισμός

Η σπονδυλική στένωση είναι μια πολύ συχνή πάθηση της σπονδυλικής στήλης, η συχνότητα εμφάνισης της οποίας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής στις δυτικές κοινωνίες. Πρόκειται για μια πάθηση που στις πιο βαριές μορφές της, αν αμεληθεί, ενέχει αρκετούς κινδύνους, που φτάνουν μέχρι βαριές μορφές παράλυσης
O σπονδυλικός σωλήνας σχηματίζεται από την τοποθέτηση των σπονδύλων του ένας πάνω στον άλλο. Τα πέταλα που έχουν οι σπόνδυλοι στην πίσω τους πλευρά σχηματίζουν ένα σωλήνα, που λέγεται σπονδυλικός σωλήνας. (φανταζόμαστε πολλoύς κρίκους τον ένα πάνω στον άλλο).Μέσα στο σωλήνα αυτό βρίσκεται ο νωτιαίος μυελός και τα νεύρα της ιππουρίδας. Στα πλάγια του σπονδυλικού σωλήνα υπάρχουν τα τρήματα από τα οποία εξέρχονται οι ρίζες των νεύρων.
Ως οσφυική στένωση περιγράφετε η στένωση του σπονδυλικού σωλήνα ή των πλάγιων τρημάτων απ’ όπου περνούν ο νωτιαίος μυελός ή τα νεύρα αντίστοιχα. Συνήθως οφείλεται σε πάχυνση των συνδέσμων και των αρθρώσεων που βρίσκονται ανάμεσα στα πέταλα. Οι εκφυλιστικές αυτές αλλοιώσεις στους συνδέσμους και τις οπίσθιος αρθρώσεις συνδυάζονται με εκφύλιση και καθίζηση στους δίσκους που βρίσκονται ανάμεσα στους σπονδύλους.
Η σπονδυλική στένωση διακρίνεται σε κεντρική και πλάγια.
Κεντρική σπονδυλική στένωση είναι η στένωση του κεντρικού σωλήνα της σπονδυλικής στήλης, ενώ πλάγια σπονδυλική στένωση είναι η στένωση των πλαγίων τρημάτων, από τα οποία εξέρχονται τα νεύρα από τη σπονδυλική στήλη.
Η σπονδυλική στένωση μπορεί να προκαλέσει νευρογενή διαλείπουσα χωλότητα και/ή ριζοπάθεια, δηλαδή πιεστικά φαινόμενα και βλάβη στην κατανομή κάποιας ρίζας που πιέζεται.
Η πάθηση ουσιαστικά οφείλεται σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις και η συχνότητα καθώς και η βαρύτητά της αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Η κληρονομικότητα αποτελεί ένα προδιαθεσικό παράγοντα. Εμφανίζεται το ίδιο συχνά σε άνδρες και γυναίκες, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 50 ετών.

Read More