Οσφυοισχιαλγία

Ορισμός

Ως οσφυαλγία χαρακτηρίζεται ο πόνος στην περιοχή της μέσης που ποικίλει σε ένταση και διάρκεια και η έναρξη του συνήθως είναι αιφνίδια, μετά από άρση βάρους ή απότομη κίνηση ή ακόμα και χωρίς ιστορικό τραυματισμού. Ο πόνος μπορεί να περιορίζεται τοπικά και να συνδυάζεται με ευαισθησία της περιοχής ή να αντανακλά στα κάτω άκρα όταν υπάρχει δισκοκήλη που προκαλεί πίεση σε μια νευρική ρίζα, καθώς επίσης μπορεί να περιορίσει τη κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης σημαντικά.
Η οσφυαλγία είναι το συχνότερο σύμπτωμα μετά την κεφαλαλγία και η δεύτερη , κατά σειρά, συνήθης αιτία απώλειας εργατοωρών μετά το κρυολόγημα. Απαντάται πολύ συχνά καθώς εμφανίζεται σε ποσοστό 50% του ενήλικου πληθυσμού κάθε χρόνο.Περισσότερο από το 60-80% του πληθυσμού θα υποστεί τουλάχιστον για μια φορά στη ζωή του μια κρίση οσφυαλγίας , χωρίς ή με συμμετοχή του κάτω άκρου (οσφυοϊσχιαλγίας). Κάθε χρόνο περισσότερο από το 2% του πληθυσμού επισκέπτεται το γιατρό λόγω οσφυοϊσχιαλγίας.Στις περισσότερες των περιπτώσεων η συμπτωματολογία θα αυτοπεριοριστεί, ωστόσο ορισμένες φορές κάποιοι ασθενείς θα συνεχίσουν να έχουν πόνο πέραν της οξείας φάσης που διαρκεί 4 εβδομάδες, θα περάσουν στην υποξεία (4-12 εβδομάδες), ενώ ένα μέρος αυτών των ασθενών θα αναπτύξει χρόνιο πόνο με συμπτώματα που επιμένουν πάνω από 3 μήνες. Τέλος έχει υπολογιστεί πως στις Η.Π.Α. το κόστος από την απώλεια εργατοωρών, της φαρμακευτικής αγωγής, της νοσηλείας και της θεραπείας, φτάνει τα 24 δις

Read More